Česky | English

Dálkový průzkum země

Metody kosmického i leteckého dálkového průzkumu umožňují sběr aktuálních, prostorově i spektrálně velmi přesných dat, která slouží jako základní zdroj informací při tvorbě databází geoinformačních systémů.

ARETIN GEOINFORMATICS realizuje zpracování dat dálkového průzkumu pro aplikaci v těchto oblastech:

  • využití půdy
  • inventarizace zemědělských ploch
  • inventarizace lesních ploch, skladba lesních porostů
  • znečištění vodních nádrží a toků
  • záplavová území
  • důlní činnost v regionech s povrchovou těžbou
  • digitální modely reliéfu

Reference

Tvorba elevačních modelůelev-model1-m.gif, 5 kB

Byl zkonstruován digitální elevační model terénu (DEM) z obrazových dat pořízených družicí SPOT (prostorové rozlišení 10 metrů) území na jihovýchod od Prahy.

>> více
 
© Aretin geoinformatics s.r.o. Vyšehradská 2, 128 00 Praha 2 | Tel.: +420 777 590 190 | info@aretin.cz