Česky | English

Vlastní a kooperační projekty

Restaurace a rekonstrukce starých map

Technologie rekonstrukce a restaurace starých map a textů jsou založeny na pořizování digitálních kartografických dat prostorovým skenováním. K dalším technologickým krokům patří prostorové transformace, případná integrace původních mapových listů a kartografické generalizace rastrových a vektorových dat. Uvedenou technologií byly realizovány projekty:

Müllerova mapa Čech ve 25 listech.
restaur-muller1-m.gif, 11 kB restaur-muller2-m.gif, 10 kB

Stará lékařská puplikace od Jana Jesenia z roku 1601.
restaur-jesenius1-m.gif, 4 kB restaur-jesenius2-m.gif, 5 kB restaur-jesenius3-m.gif, 5 kB restaur-jesenius4-m.gif, 4 kB

Pohledová mapa Prahy od Josefa Daniela Hubera z roku 1769 včetně spojení původních 12 listů do jediného celku.
restaur-huber1-m.gif, 8 kB restaur-huber2-m.gif, 7 kB

>> zpět na přehled projektů
© Aretin geoinformatics s.r.o. Vyšehradská 2, 128 00 Praha 2 | Tel.: +420 777 590 190 | info@aretin.cz