Česky | English

Vlastní a kooperační projekty

Evapotranspirační modelování

Ovzdušné srážky jsou jedním prvkem vodní bilance a evapotranspirace jako výpar z různého typu povrchu zejména standardního zatravnění je dalším významným prvkem vodní bilance. Metodika FAO stanovuje výpočet evapotranspirace Penman - Monteith rovnicemi. Výpočet pro daný bod a čas lze uskutečnit ze znalosti údajů o lokalizaci, výšce, teplotách, vlhkosti vzduchu, tlaku vodní páry, větru, slunečním svitu atd. Mezi výškami jako nezávisle proměnnou a rozdíly srážky - evapotranspirace nebo podíly srážky/evapotranspirace jako závislými proměnnými existují korelace a regresní vztahy.
Ukázka evapotranspiračního modelování pro území České republiky je na mapkách.

csp_regiony-m.gif, 6 kB  csp_podily-m.gif, 10 kB csp_rozdily-m.gif, 8 kB csp_srazky-m.gif, 5 kB

>> zpět na přehled projektů
© Aretin geoinformatics s.r.o. Vyšehradská 2, 128 00 Praha 2 | Tel.: +420 777 590 190 | info@aretin.cz