Česky | English

Vlastní a kooperační projekty

Tvorba elevačních modelů

Byl zkonstruován digitální elevační model terénu (DEM) z obrazových dat pořízených družicí SPOT (prostorové rozlišení 10 metrů) území na jihovýchod od Prahy. DEM byl počítán na základě stereo efektu dvojice obrazových dat. Pro zvýšení přesnosti výpočtu DEM byla data rektifikována do souřadnicového systému S-42 s přesností na 1 pixel - polohová chyba byla na maximu rozlišení dat: kolem 11 metrů, přesnost ve výšce kolem 7 metrů. Extrakční algoritmus pracoval s desítkami vstupních parametrů a verifikačních procedur.
Firma pracuje na konstrukci výškových modelů z běžných nezávislých snímků.

elev-model1-m.gif, 5 kB elev-model2-m.gif, 5 kB

>> zpět na přehled projektů
© Aretin geoinformatics s.r.o. Vyšehradská 2, 128 00 Praha 2 | Tel.: +420 777 590 190 | info@aretin.cz