Česky | English

Vlastní a kooperační projekty

Družicové mapové schéma

V letech 2001 a 2002 byla realizována zakázka na výrobu družicových mapových schémat severní části Súdánu v měřítku 1:100 000 a 1: 50 000 pro potřeby geologického průzkumu (celkem kolem 60 000 km²).
Základním zdrojem pro tvorbu těchto mapových schémat byla multispektrální data pořízená družicí Landsat 7 (ETM+, 30 m rozlišení). Po kontrole radiometrické a geometrické přesnosti dat byla vytvořena vhodná barevná syntéza. Prostor 5 celých družicových scén byl transformován do souřadnicového systému WGS84. Pro zpřesnění transformace bylo provedeno zaměření identických bodů přímo v terénu pomocí GPS.
Pro tvorbu názvosloví bylo použito starých map (nejnovější z 30.let minulého století), které bylo zpřesněno místním šetřením. Byl vyřešen geodetický a matematický záklaf nomenklatur mapových listů. Vizualizace a tisk mapových schémat byla realizována po listech.

digit_mapa1-m.gif, 13 kB digit_mapa2-m.gif, 16 kB

>> zpět na přehled projektů
© Aretin geoinformatics s.r.o. Vyšehradská 2, 128 00 Praha 2 | Tel.: +420 777 590 190 | info@aretin.cz