Česky | English

Vlastní a kooperační projekty

Topologické modelování a simulace

Podstata projektu spočívá v geoinformatickém modelování s topologickým generalizačním algoritmem. Prakticky se vychází se z lokalizace základních územních jednotek obcí České republiky. Řešení využívá sadu generalizačních programů s modifikovanými postupy vytváření generalizovaného grafu s ohledem na omezení algoritmu (topologicky, metricky i pomocí tematických atributů) tak, aby byla nalezena nadřazená sídla a určeny jim odpovídající regiony integrované původních základních územních jednotek. Základní územní jednotky respektují fyzicky geografickou tvářnost a dopravní soustavu konkrétních prostorů, protože vznikly z historicky daných katastrálních území. Podobné vlastnosti vykazují interované regiony nadřazených sídel. Navržené modelování je natolik obecné, že může být aplikováno jak pro kartografii, tak pro geoinformatické vymezení oblastí hospodářského, energetického, zemědělského, ekologického, zdravotního a dalších potenciálů.
Vytvořené modely byly podrobeny simulaci na různých úrovních. Dosažený stav pro Karlovarský kraj dokládají vizualizace - modelování s topologickým generalizačním algoritmem, stav po hodnotitelských úpravách a po simulaci na úrovni obcí.

topol-model1-m.gif, 4 kB topol-model2-m.gif, 4 kB topol-model3-m.gif, 6 kB

>> zpět na přehled projektů
© Aretin geoinformatics s.r.o. Vyšehradská 2, 128 00 Praha 2 | Tel.: +420 777 590 190 | info@aretin.cz