Česky | English

Vlastní a kooperační projekty

Regionalizační modelování

V každém státě existují oblasti s méně příznivými podmínkami pro zemědělskou činnost. Vedle parametrů předepsaných Evropskou unií je možné ke stanovení zmíněných oblastí použít národní kriteria na bázi klimatické regionalizace.

V tomto smyslu lze modelovat podle:

  • trvání období s převládajícími teplotami nad 10°C, tzv. vegetačního období
  • množství ročních srážek
  • trvání hlavního období sucha

Hodnoty kritérií lze např. zvolit takto:

  • trvání vegetačního období ≤ 164 dní
  • množství ročních srážek ≤ 540 mm
  • trvání hlavního období sucha ≥ 23 dní

Pro zařazení konkrétního katastrálního území do oblasti může platit podmínka, že zvolené hodnoty platí pro více než 40% jeho rozlohy katastrálního území.

Proces je vizualizován pro okres Rakovník.
reg-model1-m.gif, 6 kB reg-model2-m.gif, 6 kB reg-model3-m.gif, 5 kB reg-model4-m.gif, 8 kB

>> zpět na přehled projektů
© Aretin geoinformatics s.r.o. Vyšehradská 2, 128 00 Praha 2 | Tel.: +420 777 590 190 | info@aretin.cz