Česky | English

Geoinformační systémy

Geoinformační systémy slouží pro ukládání, aktualizaci, organizaci, analýzy, syntézy a vizualizace forem prostorových a lokalizovaných geografických, geologických, ekologických, ekonomických a dalších dat.

ARETIN GEOINFORMATICS realizuje vývojové a projekční práce z těchto aplikačních oblastí GIS:

 • tvorba a údržba mapových děl
 • územní plánování
 • správa přírodních zdrojů
 • hodnocení životního prostředí
 • cenové mapování
 • demografické a socioekonomické mapování pro investiční rozhodování
 • bezpečnost silničního provozu
 • makroekonomické lokalizační studie
 • geologické, ekologické a další regionalizace
 • sociálně ekonomické regionalizace pro investiční rozhodování
 • lokalizační báze pro varovné a ochranné systémy, krizový management
 • systémy dopravní obsluhy
 • využití v ekonomické sféře – modelování a simulace jak vertikální, tak i horizontální propojenosti trhu
 • výběr tematicky lokalizovaných dat podle požadavků uživatele a další vždy na úrovni státu, regionu i místa

Reference

Klimatická regionalizaceklimaticka_reg-m.gif, 11 kB

Geoinformatické modelování klimatické regionalizace bylo založeno na vstupu dat z třicetileté řady měření teplot a srážek na klimatologických stanicích z let 1961 až 1990 a na užití absolutních a korigovaných altimetrických dat.

>> více
 
© Aretin geoinformatics s.r.o. Vyšehradská 2, 128 00 Praha 2 | Tel.: +420 777 590 190 | info@aretin.cz